Serverløsninger

 

Kor sikra er di bedrift for datakrasj eller  krypteringsvirus?

Mange bedrifter har alt for dårlige rutiner om ein skulle få datakrasj eller bli utsatt for krypteringsvirus, ransomware eller lignande.

Vi får fleire og fleire telefonar frå fortvilte bedrifter som har brukt «lette» backup systemer eller ikkje har backupsystem i det heile tatt, og der dei har fått alle filer kryptert.

Når man er så uheldig å får systemet kryptert er det liten eller ingen sjanse å få tilbake innholdet. Krypteringsviruset krypterer nødvendigvis ikkje kun bilder og dokumenter, men også filer du har tilgang til gjennom Onedrive, Dropbox, delte mapper og epost.

Vi jobber tett opp mot mange bedrifter for å gjere deira system meir sikra for slike angrep og for å få en betre struktur i arbeidsmåten.

Vi tilbyr bedrifter sikring mot tap av filer og virus angrep. Vi har fleire datasenter plassert på fleire fysiske lokasjonar der vi sikrar at innhaldet til di bedrift blir sikret på beste måte!

 

– Dine data er sikra mot brann og innbrudd
– Høg oppetid
– Du treng ikkje tenke på vedlikehald / oppdateringar
– Automatisk backup minimum 1 gang i døgnet (feks. full backup av heile serveren )

– Du treng ikkje investere i dyr server eller maskinvare som kan bli utdatert etter 3-4 år

Den som ler sist, har sansynligvis tatt backup! Har du?

Med virtuell server frå oss er du sikra topp moderne utstyr til ein lav pris!
Du treng ikkje bekymre deg for brann, innbrudd eller andre «katastrofer».
Den største trusselen i dag er virus og anna skadeprogramvare. Krypteringsvirus er noko som er komt for å bli,
og dette er den største, daglige trusselen vi står ovenfor!
Vår backup lagrer «bilder» av serveren minimum en gang kvart døgn. Ved feil eller virus kan vi hente tilbake
serveren slik den var ein definert dag tilbake i tid.
Med virtuell server plassert i vårt datasenter har du sikra deg mot alle desse tinga, og du kan jobbe med det du
kan, samtidig som du veit at all data er trygt lagra!

 

 

Nokon av våre serverkunder