Reparasjon

verksted1

Informasjon om kva vi tilbyr

Total Data reparerer datamaskiner og utstyr frå alle produsentar.

Vi har eigen verkstad, med moderne utstyr, og teknikere med høg kunnskap. Vår styrke er at vi kan reparere sjølv, uten å måtte sende inn til andre verkstader slik dei store kjedene må gjere.

Litt av det vi kan tilby er:

  • Generell service / vedlikehald av datamaskiner og utstyr
  • Mobilreparasjonar
  • Virusrensk
  • Gjenoppretting av filer etter datakrasj / virus / havari
  • Reparasjon etter lyn og andre skader
  • Konfigurering og oppsett av nettverk
  • Plombering av tv
  • Bytte av skada komponentar som t.d. knust skjerm eller øydelagt tastatur på bærbare datamaskiner
  • Bytte / oppgradering / reparasjon av stasjonære datamaskiner
  • Vi kjem også heim til deg og hjelper deg!

 

Har du noko som treng reparasjon eller oppgradering? Då kan du komme innom så skal vi hjelpe deg. Du treng ikkje bestille time på førehand.
Vanlige serviceoppdrag har vi som mål å vere ferdig med samme eller påfølgande dag.  Enkelte typar reparasjonar kan ta lenger tid, men dette får du informasjon om ved innlevering.

Erfaring

Vi har over 16 års erfaring med reparasjon av data og utstyr. Vi er lærebedrift i «IKT servicefaget» og «Dataelektronikarfaget». Sidan oppstarten i 2000 har vi hatt 8 lærlingar, og alle desse har bestått fagprøva.

 

Fjernhjelp

verksted2
Trykk på «Start fjernhjelp» for å starte tjeneste.
Fjernhjelp koster kr 250,- inkl.mva for inntil 30 minutt. Du må oppgi namn, adresse, telefonnummer og epost adresse før vi starter tenesten.
Dersom det er eit problem vi ikkje klarer å løyse via Fjernhjelp, vil vi trekke frå kr 250,- på ordre dersom du leverer maskina inn til vårt verksted, eller om vi kjem ut til deg for å løyse problemet.
NB! Du vil laste ned ein midlertidig fil på din datamaskin når du trykker på linken.