Har di bedrift backup?

Kor sikker er di bedrift om dere skulle bli utsatt for virus angrep eller datakresj? Overraskende mange bedrifter trur dei har backup systemer som dei ikkje har. Vi lever i ei tid då sikring av interne dokumenter på datamaskina og servere aldri har vore meir viktigare! Den største trusselen i dag er virus og anna......

Les meir